Snabb leverans | Tull- och momsfritt | Fri frakt över 500,-*

Medlemsvillkor

Medlemsvillkoren uppdaterades senast den 17 februari 2023

 

1. Om "My ToySpace", ToySpace kundklubb

ToySpace AB med företagsnummer. 559137-9812 (nedan " ToySpace") erbjuder dig som privatperson att bli en del av "My ToySpace", ToySpace kundklubb (nedan kallad "My Toyspace", "ToySpace kundklubb" eller "kundklubb"). Genom att bli medlem i "My ToySpace" ingår du ett avtal med ToySpace AB och accepterar villkoren för medlemskap.

Som medlem i "My ToySpace" får du kundförmåner som är skräddarsydda för dig. Dessa allmänna medlemsvillkor (även kallat "Användaravtalet") utgör det avtal som reglerar villkoren mellan dig som medlem i "My ToySpace" (även kallad medlem, klubbmedlem eller kundklubbsmedlem) och ToySpace.

Detta Användaravtal gäller utöver eventuella villkor för kundförmåner eller framtida tjänster som erbjuds användare av "My ToySpace" när som helst.

 

2. Som medlem i "My ToySpace" får du

- Tillgång till ett antal exklusiva medlemserbjudanden. Du kommer även att kunna få personliga erbjudanden som endast gäller dig som kund baserat på dina preferenser Kundförmåner.

- Förhandsinformation om exklusiva lanseringar, nyheter och tävlingar.

- Tillgång till Min sida med översikt över orderhistorik, orderbekräftelser och förmåner.

 

3. Deltagande i kundklubben

Kundklubben är öppen för alla som är minst 18 år och bosatta i Sverige, som registrerar sig med ett giltigt lösenord enligt ToySpace krav, ett svenskt mobiltelefonnummer (+46) och en giltig e-postadress. Vid registrering kan förfrågningar göras till uppgiftslämnaren (folkbokföringsregistret) om namn, postadress m.m.

Som användare ansvarar du för att den information du lämnar om dig själv är korrekt och aktuell. Du får endast använda inloggningsuppgifter för "My ToySpace" själv och hålla dem dolda för andra. Du kan ändra ditt lösenord när som helst, och ToySpace uppmuntrar dig att uppdatera ditt lösenord regelbundet.

Deltagande i kundklubben är gratis och utan köpplikt. Eventuella priser eller andra förmåner som erhålls som medlem i kundklubben kan inte bytas mot andra varor, presentkort eller kontanter.

Kundklubben tillhandahålls alltid i befintligt skick och utan garantier för drifttid, funktionalitet eller support och inte heller från tredje part i anslutning till kundklubben.

ToySpace ansvarar inte för kvaliteten eller giltigheten av innehåll som presenteras via ToySpace Kundklubb på länkade webbplatser eller i tillhörande dokumentation som inte är från ToySpace.


Du är själv ansvarig för användningen av ToySpace Kundklubb och är endast skyldig att använda ToySpace Kundklubb och tillhörande tjänster för det ändamål som följer av Användarvillkoren och inom de begränsningar av gällande lag eller särskilda villkor som anges för särskilda tjänster du använder.


Det står ToySpace fritt att förbättra, anpassa och förändra ToySpace Kundklubb under avtalsperioden utan föregående meddelande, så länge detta inte medför att den är olämplig för sitt ändamål eller medför väsentliga avvikelser från den funktionsbeskrivning som ligger till grund för detta Användaravtal. ToySpace reserverar sig för prisfel eller prisjusteringar och vi förbehåller oss rätten att annullera beställningar där det finns uppenbara fel.

 

4. Medlemskommunikation 

För att hantera ditt medlemskap i "My ToySpace" och erbjuda dig de förmåner som beskrivs i medlemsvillkoren måste ToySpace behandla dina personuppgifter. Kontaktuppgifterna kommer att användas för att skicka nödvändig information om medlemskapet i "My ToySpace". För ytterligare information om behandling av personuppgifter, inklusive krav på åtkomst, rättelse och radering, hänvisar vi till vår Integritetspolicy. Vi rekommenderar att medlemmar regelbundet läser sekretesspolicyn så att de vet hur och varför ToySpace behandlar personuppgifter i samband med att medlemskap skapas.

Medlemskap i "My ToySpace" kräver i grunden att du accepterar anpassad marknadsföring via e-post, SMS och andra digitala kanaler, såsom mejl med nyheter och erbjudanden baserade på tidigare köp eller vad du har klickat på i ett tidigare nyhetsbrev. Denna form av kommunikation är central för att ToySpace ska kunna se till att du får ut det mesta av ditt medlemskap. Liksom de flesta andra företag har vi ett berättigat intresse av att marknadsföra våra tjänster. ToySpace använder informationen även för marknadsföring i andra digitala kanaler.

Medlemmars samtycke till marknadsföring är frivilligt, och de kan när som helst återkalla hela eller delar av sitt samtycke och därmed reservera detta från ToySpace. Om du inte vill ta emot marknadsföring via nyhetsbrev eller SMS kan du återkalla ditt samtycke på "Min sida", använd avregistreringslänken längst ner i nyhetsbrevet eller kontakta kundtjänst på support@toyspace.se.

 

5. Ändring av villkor och uppsägning

De vid var tid gällande villkoren kommer att finnas tillgängliga på ToySpace.se. ToySpace har rätt att ändra villkoren i Användaravtalet, inklusive ändrade medlemsvillkor, förmåner och samarbetspartners, samt att säga upp kundklubben.

Sådana ändringar kommer att kommuniceras på ToySpace.se och eventuellt via e-post. Hur lång tid det tar innan aviserade ändringar träder i kraft avgörs av ToySpace AB efter en bedömning av hur betydande förändringen är och vilka konsekvenser den får för medlemmarna. ToySpace kommer att göra vad som rimligen förväntas för att informera i god tid, men ska under inga omständigheter hållas ansvarigt om så inte sker. Skulle en förändring vara av sådan karaktär att du inte längre vill vara medlem i "My ToySpace" kan du avregistrera dig med omedelbar verkan.

Om du inte vill acceptera villkoren efter ändringar kan du säga upp Användaravtalet genom att skicka ett e-postmeddelande till support@toyspace.se eller radera ditt medlemskap på Min sida ("My ToySpace"). Om du inte vill att ToySpace ska fortsätta behandla dina personuppgifter kan du även avregistrera dig från ToySpace Kundklubb via samma kontaktsätt. Vid sådan uppsägning kommer ToySpace att radera all tänkbar information som rör dig och detta avtalsförhållande inom rimlig tid och senast inom 6 månader, såvida inte ToySpace är lagligt skyldig att lagra informationen under en längre period. Om du senare registrerar dig på Min sida ("My ToySpace") eller som en del av ToySpace kundklubb på annat sätt anses detta som ett nytt medlemskap och ett nytt godkännande av Användaravtalet.

Väsentliga brott mot Användaravtalet ger ToySpace rätt att säga upp Användaravtalet med omedelbar verkan. Vid uppsägning från ToySpace upphör din användning av ToySpace kundklubb med omedelbar verkan.

Du kan när som helst avregistrera dig från ToySpace Kundklubb och återkalla ditt samtycke till att ToySpace och samarbetande leverantörer behandlar dina personuppgifter. Det kan du göra genom att skicka ett e-postmeddelande till support@toyspace.se.

ToySpace har rätt att säga upp Användaravtalet om du är passiv användare av ToySpace Kundklubb i mer än sex månader. Sådana ändringar kommer att meddelas via e-post.

 

 6. Tjänster som erbjuds av tredje part

För att kunna erbjuda dig unika tjänster kan det hända att ToySpace via Min sida ("My ToySpace") gör det möjligt för dig att ansluta till tjänster som erbjuds av ett annat företag (en tredje part).


För att kunna använda sådana tjänster från tredje part måste du godkänna och följa de villkor som den tredje parten har för sina tjänster. Kundprogrammet ToySpace Kundklubb är endast en inkörsport till sådana tilläggstjänster som tredje part kan erbjuda, och ToySpace har inget ansvar eller risk för sådana tjänster från tredje part, inklusive presentkort eller priser från sådan tredje part. ToySpace delar inte dina personuppgifter med en sådan tredje part själv, men du kommer att kunna dela dina egna personuppgifter med en sådan tredje part om du följer en länk till tredje parts webbplats från ToySpace eller på annat sätt kontaktar tredje part för att göra användning av erbjudandet eller liknande.

 

7. Säkerhet

ToySpace kommer att implementera säkerhetsåtgärder för att säkerställa att din information skyddas mot obehörig åtkomst och användning. Om du bor på hemlig adress eller av olika anledningar önskar bo och bo helt anonymt ber vi dig ändå göra en egen bedömning om det är vettigt att bli medlem i ToySpace kundklubb.

Medlemskap är personligt och det är ditt ansvar att se till att andra inte får tillgång till ditt användarkonto genom lämpligt lösenordsskydd. Du får inte dela ditt lösenord eller inloggningsuppgifter med andra. Om du misstänker obehörig användning av ditt medlemskap måste du kontakta vår kundtjänst.

 

8. Force Majeure

Skulle händelser inträffa utanför ToySpace AB kontroll, eller en situation som ToySpace AB rimligen inte kan undvika eller övervinna konsekvenserna av, kan detta hindra ToySpace AB från att uppfylla sina avtalsenliga förpliktelser. I sådana fall upphör ToySpace AB sina skyldigheter så länge den extraordinära situationen består.

 

9. Lagval och tvistlösning

Tvister och klagomål ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion mellan ToySpace och kunden. Om vi tillsammans inte finner en lösning så kan du som kund vända dig till lämplig myndighet.

Copyright © 2024 ToySpace. All rights reserved.